Glasvezelstrijd

Ondenkbaar

“Op het moment dat particuliere initiatieven eindelijk succesvol zijn en op het punt staan de netwerken te gaan realiseren ondervinden zij hinder van KPN en/of aan KPN gelieerde partijen zoals FiberFlevo, FiberNH en Delta Rijssen Infratechniek, die de aanleg trachten te frustreren.”

Onze route

In 2014 hebben wij de Coöperatie opgericht om snel internet in het buitengebied te (laten) realiseren. Na onderzoek bleek dat ons gebied door telecombedrijven werd achtergesteld. Ons gebied is alleen geschikt voor glasvezel. De grote afstanden en vele watergangen betekent dat een aansluiting duur is, +/- € 4.700 kost bij een deelname van minimaal 60%. Dit bedrag is een factor 10 ten opzichte van aansluitingen in kernen. Met een terugverdientijd van 28 jaar is onze businesscase ongeschikt voor commerciële banken of investeerders. De aanleg technieken zijn anno 2019 nauwelijks veranderd, dat Delta stelt het nu voor € 3.000 per adres te kunnen doen, is onrealistisch.

Gedurende 1,5 jaar hebben wij met KPN/Reggefiber intensieve gesprekken gevoerd. Talloze scenario’s zijn geopperd, elke keer als een oplossing voor een KPN-barrière werd gevonden formuleerde KPN een nieuwe beperking. Wij waren gewaarschuwd voor deze vertragingstactiek van KPN en konden die tactiek niet meer ontkennen. Die gesprekken zijn dus gestopt. Ondernemer Jaap Drijver van Kabeltex hebben we daarna wel aan boord gekregen. Ook de Gemeente wilde helpen maar haakte af wegens gebrek aan financiële middelen.

Eind 2016 bedacht de Provincie een garantstellingsregeling voor witte gebieden waardoor initiatieven, die aan alle voorwaarden voldeden, via de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) goedkope leningen konden krijgen. Daaraan vooraf heeft de provincie de telecompartijen gevraagd naar hun plannen en/of mogelijkheden. Dat leverde niets concreets op, waarna de provincie tot uitvoering van de regeling is overgegaan. Wij waren één van de eersten die daaraan meededen. Ons businessplan werd uiteindelijk 47 pagina’s groot om aan alle staatssteun en andere wettelijke eisen te kunnen voldoen. Na nog een uitvraag bij telecombedrijven (marktconsultatie) is in 2018 de garantstelling aan ons door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Januari 2019 zijn we begonnen met de aanleg.

Situatie nu (2 september 2019)

Door bezwaren van FiberNH en Delta Rijssen is de garantstelling nog niet uitgevoerd. De rechtszaak van Delta Rijssen is inmiddels afgerond. Delta Rijssen is in het ongelijk gesteld. Ook het bezwaar van FiberNH is door de provincie reeds ongegrond verklaard, maar toch zijn zij ook in beroep gegaan bij de rechtbank, deze zaak loopt nog (bestuursrechter Haarlem op 28-11). Deze rechtszaken hebben volgens ons niets te maken met dat de provincie een fout gemaakt zou hebben: de advocaten van FiberNH en Delta Rijssen (bijgestaan door MR. van Ginneken, Advocaat van KPN en Reggeborgh) gebruiken het rechtssysteem om ons onderuit te halen, te doen stoppen met aanleggen.

Ondertussen hebben zij hun principes m.b.t. het vooraf doen van een geslaagde vraagbundeling laten vallen en zijn zij, beiden met aannemer Selecta Infratechniek gestart met graven/aanleggen. FiberNH in Den Helder en Schagen, Delta Rijssen met 10 ploegen in Hollands Kroon. Dus in een hoog tempo. Dit noemen zij voorraadvorming.

Schijn van machtsmisbruik

Wij zijn ervan overtuigd dat de reden voor Delta Rijssen om een glasvezelnetwerk aan te leggen anders is dan het bedrijf doet voorkomen. Delta wordt aangestuurd door KPN. KPN blijkt tot doel te hebben particuliere initiatieven zoals die in Hollands Kroon een halt toe te roepen zodat KPN zelf de regie kan voeren van wat, wanneer en waar geleverd gaat worden. Dit alles ter bescherming van hun eigen markt. Wat ons betreft lijkt dit een vorm van economisch machtsmisbruik.

Deze schijn van machtsmisbruik is overigens elders in het land ook te zien. Initiatieven in onder andere de gemeenten Beemster, Heerhugowaard, Deurne, Schagen, Den Helder en in de regio Rivierenland worden ook geplaagd door KPN. De strategie is elke keer hetzelfde. Als een initiatief bij KPN voor hulp aanklopt geeft men niet thuis en vertraagt men het initiatief. Als het initiatief dan via een andere weg succesvol is en een netwerk wordt aangelegd komt KPN (al dan niet via hun derden) toch in actie en gaat (delen van) het gebied ter plaatse aanleggen.

Vele partijen zien het gedrag van KPN nu ook. Denk aan T-Mobile en de branche-organisatie NLconnect. In de Tweede Kamer is al tot drie keer toe kamervragen gesteld over de situatie. De ACM is inmiddels een onderzoek gestart, de eerste resultaten daarvan worden na de zomer verwacht.

Doelstelling is snel internet, wij gaan door

Wij zien een heel groot risico dat als wij onze aanleg stoppen, Delta Rijssen hun aanlegactiviteiten ook staken of t.z.t. voortzetten in een tempo en met een dekkingsgraad dat KPN past. Daarmee zouden wij ons doel “snel internet voor alle buitengebied bewoners van Hollands Kroon” niet hebben bereikt. Dus wij gaan door, zolang Jaap Drijver van Kabeltex doorgaat. In Breezand maken de eerste abonnees inmiddels gebruik van hun glasvezelaansluiting. Anna Paulowna en de Oostpolder volgen kort daarna. In Wieringerwaard wordt ook al gegraven …!

Zie ook:

Wie zijn al die partijen en wat betekent deze situatie voor de aanleg bij u?

 

Zie de meest voorkomende vragen of mail ons info@breedbandhk.nl