BGT-fonds

Oproep aan donateurs!

Niet ieder gezin in het buitengebied kan de buitengebiedtoeslag voldoen.
Voorkom maatschappelijke achterstand. Geef toegang tot snel internet. € 1.000 is voldoende om voor één bewoner gedurende max 5 jaar de BGT te betalen.

Inleiding

Ons buitengebied is een extreem duur, onrendabel gebied voor noodzakelijke voorzieningen. Per aansluiting dient wel € 12,50 tot € 15 per maand worden betaald als buitengebiedtoeslag (hierna BGT).

Maatschappelijk probleem door het niet kunnen betalen van de BGT

Vrijwilligers van de Coöperatie zijn van 2015 t/m 2018 huis aan huis gegaan voor het afsluiten van de contracten. Daar troffen zij enkele schrijnende situaties aan zoals alleenstaanden met alleen AOW maar ook gezinnen die onder het bestaansminimum leven, geen recht op toeslagen hebben omdat bijvoorbeeld het huis in eigendom is en/of omdat niemand dat hoeft te “weten”. Verhuizen naar een voorziening in een dorpskern is geen optie, liever leeft men super-supersober in onze mooie polder. Deze mensen kunnen de € 12,50 / € 15 BGT niet opbrengen en hebben dus nauwelijks of geen toegang tot internet en bij slecht weer geen televisie.

BGT-Fonds Holland Kroon in oprichting

Er is een fonds in oprichting dat de BGT voldoet voor adressen waar bewoners niet in staat zijn deze te voldoen en daardoor een (extra) maatschappelijke achterstand oplopen in kader van niet kunnen beschikken over snel internet.

De uitvoering geschiedt door Koopman & Co Accountants.

De coördinatie geschiedt door Coöperatie Breedband Hollands Kroon.

Werkwijze:

  • iedereen kan doneren aan het fonds, bij de oproep/promotie daartoe worden tips gegeven zoals belastingvoordelen bij schenkingen
  • iedere donatie van € 1.000 is voldoende om voor één bewoner/aansluiting gedurende 5 tot max. 7 jaar de BGT te betalen
  • ook inwoners met een bestaansminimum maar wel een eigen huis komen in aanmerking
  • met een jurist en de accountant worden protocollen opgesteld waarbij oa de identiteit van de aanvrager beschermd wordt
  • vrijwilligers kunnen bij hen bekende zorgelijke adressen attenderen op het fonds, vrijwilligers communiceren hierover niet met derden, die adressen worden niet geregistreerd
  • de gemeente attendeert de volgens de bijzondere bijstandswet geregistreerden in het buitengebied
  • of een adres/bewoner in aanmerking komt en blijft wordt beoordeeld door de accountant van Koopman en Co, bijvoorbeeld door inzicht in de belastingaangifte(n)
  • na 5 jaar kan een nieuwe aanvraag worden ingediend

Voor meer informatie: info@breedbandhk.nl.