Uitspraak Raad van State, positief. Afronden aanleg door Kabeltex.

De Raad van State heeft ons in het gelijk gesteld. Daarmee is er voor de Provincie (het college) geen beletsel meer om tot uitvoering van het besluit tot garantstelling voor de kredietovereenkomst over te gaan. Tijdens de langdurige bezwaar- en beroepsprocedure is het nodige gebeurd: Kabeltex heeft in het westelijk deel van Hollands Kroon grotendeels glasvezel aangelegd en Delta Rijssen in het oostelijk deel. De beschikking eind 2018 ging uit van de aanleg in het hele buitengebied van Hollands Kroon. Het deel dat nu door Delta Rijssen/Digitale Stad is aangelegd, moet uit de beschikking. In het oostelijk deel een dubbel netwerk aanleggen dient geen maatschappelijk belang. Wij gaan nu ons businessplan actualiseren, de provincie gaat de diverse overeenkomsten opstellen en Gedeputeerde Staten dient eea vasttestellen. Concreet betekent dit dat in het vroege voorjaar de laatste adressen Kolhorn Zuid en Noord aangelegd kunnen worden.