Wie doet wat – welke partijen zijn betrokken bij de aanleg van glasvezel en levering van diensten?

Bij de aanleg van een glasvezelnetwerk en de levering van internet/TV/telefonie diensten zijn verschillende partijen betrokken. Dit maakt het soms verwarrend. Dus is de vraag: wie zijn er betrokken en bij wie moet ik zijn als ik vragen heb?


Een glasvezelnetwerk wordt meestal verdeeld in 3 “lagen”. Laag 1 noemen we de passieve laag. Deze laag bevat alle ondergrondse infrastructuur; de kabels en koppelingen. Ook de verdeelstations, die soms bovengronds staan, maken deel uit van deze laag. Voor het aanleggen van deze laag wordt een aannemer in de arm genomen. De aannemer verzorgt het graafwerk, legt de kabels in de grond en koppelt ze aan elkaar. Ook zorgt de aannemer ervoor dat de kabels fysiek in uw woning of bedrijf worden aangebracht.

In het gebied Anna Paulowna, Breezand, Wieringerwaard zijn Kabeltex en de Coöperatie Breedband Hollands Kroon eigenaar van laag 1. In het gebied Wieringen, Wieringermeer en Niedorp is Delta Rijssen eigenaar van laag 1.

Laag 2 noemen we de actieve laag. Deze laag bestaat uit apparatuur die ervoor zorgt dat het (laser)licht op de glasvezel wordt gezet en dat er internetverkeer kan plaats vinden. De apparatuur is meestal in eigendom van een “operator”. Deze operator zorgt ervoor dat de apparatuur wordt geplaatst en onderhouden. De meeste apparatuur is voor de eindgebruiker onzichtbaar omdat deze geplaatst wordt in de fysieke verdeelstations. Bij particulieren en bedrijven wordt wel een modem of glasvezelbox opgehangen. Dit apparaat maakt deel uit van laag 2 en zorgt ervoor dat de signalen naar en van uw huis/bedrijf verstuurd kunnen worden.

Voor de abonnementen die door Kabeltex worden geleverd verzorgt Kabeltex de apparatuur op laag 2. Voor abonnementen die via Digitale Stad worden afgesloten verzorgt KPN Netwerk NL de apparatuur op laag 2.

Laag 3 is de dienstenlaag. Hier wordt internet, TV en telefonie geleverd. Voor het leveren van deze diensten is de provider verantwoordelijk. Om dit te kunnen doen zal de provider u een (wifi) router leveren. Deze router zorgt ervoor dat u op het internet kan. Soms wordt er extra apparatuur geleverd voor TV en/of telefonie. Of dit zo is hangt af van de provider.

Via het netwerk van Kabeltex/Coöperatie worden vooralsnog alleen abonnementen van Kabeltex aangeboden. Dit verandert in de toekomst waarschijnlijk nog. Via het netwerk van Delta Rijssen/Digitale Stad worden door diverse providers abonnementen aangeboden.

In de praktijk heeft u als eindgebruiker geen of nauwelijks contact met de aannemer of de operator. Uw primaire contact is tussen u en de provider. Bij de provider heeft u immers een abonnement voor levering van diensten. Heeft u daar vragen over, heeft u een storing, of wilt u weten op welke termijn uw verbinding wordt geleverd? Dan moet u contact opnemen met uw provider.