Buitengebiedtoeslag / eigen bijdrage – wat gebeurt hiermee als ik verhuis?

Indien u ervoor kiest om de buitengebiedtoeslag / eigen bijdrage maandelijks te voldoen, dan is deze gekoppeld aan uw abonnement. Met andere woorden: als u uw abonnement opzegt, vervalt ook de verplichting om deze toeslag te betalen. Zie ook de algemene voorwaarden van de partijen waarmee u een overeenkomst aangaat.

Heeft u ervoor gekozen om de buitengebiedtoeslag / eigen bijdrage in één keer te betalen? Dan is deze gekoppeld aan uw perceel. Gaat u verhuizen dan hebben de nieuwe inwoners daar voordeel aan omdat ze de toeslag dan niet meer hoeven te betalen en vormt deze dus een meerwaarde van uw woning.