Abonnement – is er onderscheid in tarieven voor particulieren of ondernemers?

Bij Kabeltex kunnen de aangeboden abonnementen door particulieren en klein zakelijke bedrijven onder dezelfde voorwaarden worden afgesloten. Wel geldt er een fair-use-policy. Deze heeft als doel onredelijk gebruik van de internetverbinding tegen te gaan. Mocht u als particulier of bedrijf onevenredig veel data gebruiken, dan zullen ze met u in overleg gaan om uw abonnement aan te passen. Bedrijven die de verbinding naast eigen gebruik ook beschikbaar stellen aan hun bezoekers of gasten, zoals hotels, bungalowparken, etc. dienen een zakelijk abonnement af te sluiten. In samenwerking met de medewerkers van Kabeltex zal dan worden onderzocht welk abonnement het beste aansluit bij de behoefte van de gebruikers. Ondernemers die extra services willen (bijvoorbeeld een 24/7 calamiteitenservice, Voice over IP of pin over IP) kunnen hiervoor in overleg met Kabeltex additionele afspraken maken.

Voor andere providers kunt u de website van de betreffende provider raadplegen.