Stand van zaken aanleg glasvezelnetwerk rondom Kolhorn

2021-07-26 fasering

De adressen behorende tot het paarse of blauwe gebied, zie planning, wachten op actie vanuit de aannemer en/of de uitspraak van de Raad van State (RvS). Die uitspraak is andermaal uitgesteld; zij schrijven “De RvS heeft helaas andermaal de termijn voor uitspraak verlengd, ditmaal omdat de zaak nadere studie vraagt. De Afdeling streeft ernaar verdere verlenging van de termijn te voorkomen. De beoogde datum voor uitspraak is nu 25 augustus 2021.“

Alle opties zijn intern besproken, het lijkt dat er geen andere keus is als wachten op actie van de aannemer respectievelijk op de RvS uitspraak. Laten we hopen dat die datum wel wordt gehaald.

Voor eind augustus is er dus geen beweging te verwachten. Zodra er nieuws is worden betrokkenen geïnformeerd.