Glasvezelstrijd, poging tot uitleg

Zaterdag 6 juli heeft de coöperatie een mail onder haar leden verspreid. Heeft u de mail niet ontvangen? U kunt deze hier nog nalezen.

Geachte heer/mevrouw,

Er is in Hollands Kroon maar ook in de buitengebieden van Schagen en Den Helder een ondenkbare situatie ontstaan. Uitleggen via een korte ledenbrief, mail, telefonisch of via bijeenkomsten gaat nauwelijks. Hoe en wat KPN bewerkstelligt is enorm complex, niet logisch en daardoor niet te bevatten op de werkelijkheid.
Op onze website www.breedbandhk.nl  hebben wij zoveel mogelijk informatie geplaatst zodat u e.e.a. kunt nalezen. Op de site geven we antwoord op de meest praktische vragen die wij afgelopen weken van onze leden hebben ontvangen. Daarnaast is er ook inhoudelijk informatie te vinden voor mensen die de rechtszaken volgen. Helaas lukt het ons niet om objectief te schrijven. Onze excuses daarvoor.
 
In de bijlage vindt u uitleg van wat er op dit moment aan de hand is en hoe wij daar mee omgaan.
 
Met vriendelijke groet,
Directie Coöperatie Breedband Hollands Kroon – info@breedbandhk.nl

Corry de Lange
06-53292462
Coen Knook
06-13553970
Simon Bos
06-22545313

 
BIJLAGE INFORMATIE GLASVEZELSTRIJD
Onze route
In 2014 hebben wij de Coöperatie opgericht om snel internet in het buitengebied te (laten) realiseren. Na onderzoek bleek dat ons gebied (definitie: wit gebied) door de telecombedrijven werd achtergesteld. Het gebied blijkt alleen geschikt voor glasvezel. De grote afstanden en vele watergangen betekent dat een aansluiting duur is, namelijk +/- € 4.700 kost bij een deelname van minimaal 60%. Dit bedrag is een factor 10 ten opzichte van aansluitingen in kernen. Met een terugverdientijd van 28 jaar is onze businesscase ongeschikt voor commerciële banken of investeerders.
Gedurende 1,5 jaar hebben wij met KPN/Reggefiber intensieve gesprekken gevoerd. Wij wilden KPN graag als partner. Talloze scenario’s zijn geopperd, elke keer als een oplossing voor een KPN-barrière werd gevonden formuleerde KPN een nieuwe beperking. Wij waren gewaarschuwd voor deze vertragingstactiek van KPN en konden die tactiek niet meer ontkennen. De  gesprekken met KPN zijn dus gestopt. Ondernemer Jaap Drijver van Kabeltex hebben we daarna wel aan boord gekregen. Ook de Gemeente wilde helpen maar haakte af wegens gebrek aan financiële middelen.
Eind 2016 bedacht de Provincie een garantstellig regeling voor gebieden waardoor initiatieven, die aan alle voorwaarden voldeden, via de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) goedkope leningen konden krijgen. Daaraan vooraf heeft de provincie de telecompartijen gevraagd naar hun plannen en/of mogelijkheden voor ons gebied. Dat leverde niets concreets op, waarna de provincie tot uitvoering van de regeling is overgegaan. Wij waren met Kabeltex één van de eersten die daaraan meededen. Ons businessplan werd uiteindelijk 47 pagina’s groot om aan alle eisen te kunnen voldoen. Na nog een uitvraag bij telecombedrijven “willen jullie echt niet?” (dit heet een marktconsultatie) is in 2018 de garantstelling, voor die BNG leningen aan ons, door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Januari 2019 zijn we begonnen met de aanleg.
Situatie nu, aanleg 2e netwerk
Door bezwaren van FiberNH en Delta Rijssen is de garantstelling nog niet uitgevoerd. Alhoewel hun bezwaren ongegrond zijn verklaard, zijn zij toch in beroep gegaan, dat loopt nu. Deze rechtszaken hebben volgens ons niets te maken met dat de provincie een fout gemaakt zou hebben: de advocaten van FiberNH en Delta Rijssen (bijgestaan door MR. van Ginneken, o.a. advocaat van KPN) gebruiken het rechtssysteem om ons te vertragen, onderuit te halen, te doen stoppen met aanleggen.
Ondertussen hebben FiberNH en Delta Rijssen, omdat wij begonnen met aanleggen, hun principes m.b.t. het vooraf doen van een geslaagde vraagbundeling laten vallen en zijn zij beiden met aannemer Selecta Infratechniek gestart met graven/aanleggen, FiberNH in Den Helder en Schagen, Delta Rijssen met 10 ploegen in Hollands Kroon. Dus in een hoog tempo. Dit noemen zij voorraadvorming.
Delta Rijssen legt het netwerk aan als investeerder en heeft aangegeven het netwerk in de toekomst te gaan verkopen. In het glasvezelnetwerk dat Kabeltex samen ons aanlegt blijft u via de Coöperatie ook op langere termijn invloed houden.
Naar onze mening is het aanleggen van twee glasvezelnetten in het buitengebied ongewenst en onrendabel voor beide partijen. Afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. de garantstelling en de voortgang van de aanleg door Delta Rijssen willen wij met hen in overleg gaan en streven naar een constructieve samenwerking met als doel dat u straks niet twee contracten voor een glasvezelaansluiting heeft.
Machtsmisbruik KPN
Wij zijn ervan overtuigd dat de reden voor Delta Rijssen om een glasvezelnetwerk aan te leggen anders is dan het bedrijf doet voorkomen. Delta wordt aangestuurd door KPN. Ook FiberFlevo/NH wordt aangestuurd door KPN, hun provider Solcon is 100% van KPN. KPN blijkt tot doel te hebben particuliere initiatieven zoals wij een halt toe te roepen zodat KPN zelf de regie kan voeren over wat, wanneer en waar geleverd gaat worden. Dit alles ter bescherming van hun eigen markt. Wat ons betreft is dit een vorm van economisch machtsmisbruik.
Dit machtsmisbruik is elders in het land ook te zien. Initiatieven in onder andere de gemeenten Beemster, Heerhugowaard, Deurne, Schagen, Den Helder en in de regio Rivierenland worden ook geplaagd door KPN. De strategie is elke keer hetzelfde. Als een initiatief zoals wij, bij KPN voor hulp aanklopt geeft men niet thuis en vertraagt men het initiatief. Als het initiatief dan via een andere weg succesvol is en een netwerk wordt aangelegd komt KPN (al dan niet via hun derden) toch in actie en gaat (delen van) het gebied ter plaatse aanleggen.
Vele partijen zien het gedrag van KPN nu ook. Denk aan T-Mobile en de brancheorganisatie NLconnect. In de Tweede Kamer zijn al tot drie keer toe Kamervragen gesteld over de situatie. De ACM is inmiddels een onderzoek gestart, de eerste resultaten daarvan wordt na de zomer verwacht.
Doelstelling is snel internet, wij gaan door
Wij zien een heel groot risico dat, als wij onze aanleg zouden stoppen, Delta Rijssen hun aanlegactiviteiten ook staken of t.z.t. voortzetten in een tempo en met een dekkingsgraad dat KPN past. Daarmee zouden wij ons doel “snel internet voor alle buitengebied bewoners van Hollands Kroon” niet hebben bereikt. Dus wij gaan door, zolang Jaap Drijver van Kabeltex doorgaat. Breezand en Anna Paulownapolder gaan voor de bouwvak werkelijk aangesloten worden. De Oostpolder kort daarna. In Wieringerwaard wordt al gegraven …!
Vragen?
“ Wie zijn al die partijen en wat betekent dat voor de aanleg bij mij? “
Voor vragen kijkt u vooral op onze website. Uiteraard kunt u ook terecht bij ondergetekenden, per telefoon of per e‑mail. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.