Volgende stap in rechtszaak garantstelling

2014 logo klein

Tijdens een rechtszitting in een meervoudige kamer is het bezwaar van Delta Rijssen tegen de garantstelling voor Breedband Hollands Kroon behandeld. Een driekoppige rechtbank buigt zich over de zaak. De uitkomst van de zaak is bepalend voor het verstrekken van de garantstelling. Deze is nodig om het gehele buitengebied van Hollands Kroon van een glasvezelnetwerk te laten voorzien. Uitspraak wordt verwacht binnen 6 weken.

Vrijdag 14 juni 2019 vond de rechtszitting plaats. Een meervoudige rechtbank (3 rechters) buigt zich over de zaak die Delta Rijssen tegen de provincie heeft aangespannen. Delta maakt bezwaar tegen de garantstelling die de provincie wil verlenen aan de Coöperatie Breedband Hollands Kroon / Kabeltex. Delta stelt dat de garantstelling onrechtmatig is omdat er een commerciële partij (namelijk Delta zelf) is die zelf een netwerk wil aanleggen. De provincie stelt zich op het standpunt dat Delta zich te laat heeft gemeld en dus geen bezwaar meer kan maken. Uitspraak van de rechtbank wordt uiterlijk 26 juli verwacht.

De coöperatie is ervan overtuigd dat de reden voor Delta om een glasvezelnetwerk aan te leggen anders is dan het bedrijf doet voorkomen. Delta wordt aangestuurd door KPN. KPN heeft zicht echter niet tot doel gesteld om inwoners van het buitengebied van een goede internetverbinding te voorzien. KPN heeft tot doel particuliere initiatieven zoals die in Hollands Kroon een halt toe te roepen. Dit alles ter bescherming van hun eigen markt. Wat de coöperatie betreft is dit een vorm van economisch machtsmisbruik.

Dit machtsmisbruik is overigens elders in het land ook te zien. Initiatieven in onder andere de gemeenten Beemster, Heerhugowaard, Deurne, Schagen, Den Helder en in de regio Rivierenland worden ook geplaagd door de aanwezigheid van KPN. De strategie is elke keer hetzelfde. Als een initiatief bij KPN voor hulp aanklopt geeft men niet thuis en vertraagd men het initiatief slechts. Als het initiatief dan via een andere weg succesvol is en een netwerk wordt aangelegd komt KPN (al dan niet via andere stromannen) toch in actie en gaat (delen van) het gebied ter plaatse aanleggen. De ACM is inmiddels een onderzoek gestart. Het resultaat daarvan wordt na de zomer verwacht.

Het artikel dat het Financieel Dagblad publiceerde over de rechtszaak kunt u hier lezen.