Coöperatie Breedband Hollands Kroon zoekt twee nieuwe ledenraadsleden voor de gebieden in de voormalige gemeenten Niedorp en Wieringen

ledenraad

Breedband Hollands Kroon is een coöperatie die tot doel heeft om de gebieden in de gemeente Hollands Kroon, welke nog niet kunnen beschikken over snel internet, te voorzien van breedband internet. Dit zijn de zogenoemde onrendabele gebieden van de grotere providers, zoals KPN en Ziggo. Breedband Hollands Kroon is een samenwerking aangegaan met Kabeltex uit Texel-Den Burg, die vanaf 16 januari 2019 gestart is met de aanleg van glasvezel in deze gebieden. De coöperatie heeft een bestuur en leden. De leden zijn vertegenwoordigd in de ledenraad van acht leden. Deze raad heeft een evenredige vertegenwoordiging uit de voormalige gemeente Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer. Voor deze ledenraad zoeken wij twee nieuwe leden. Eén uit de voormalige gemeente Niedorp en één uit de voormalige gemeente Wieringen.

Wat ga je doen:

Samen met de andere ledenraadsleden neem je plaats in de ledenraad voor een zittingsperiode van vier jaar. Minimaal twee keer per jaar komt de ledenraad bij elkaar. De ledenraad heeft de volgende taak:

 • Het vaststellen van de statuten, reglementen en/of wijzigingsvoorstellen;
 • Het benoemen van de leden van het bestuur;
 • Te beslissen over de vaststelling van de begroting, alsmede de jaarrekening;
 • Te beslissen over de décharge voor het gevoerde beleid van het bestuur en het toezicht daarop;
 • Het vaststellen van de bezoldiging van de leden van het bestuur;
 • Te beslissen over een juridische fusie alsmede over een juridische splitsing van de Coöperatie;
 • Te beslissen over ontbinding van de Coöperatie.

Wat vragen wij:

 • Je bent woonachtig in de voormalige gemeente Niedorp of Wieringen;
 • Je bent lid van Breedband Hollands Kroon;
 • Je bent in staat zijn om de leden van de coöperatie in je eigen gebied op een representatieve wijze te vertegenwoordigen;
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • Je hebt een sociale betrokkenheid bij de ontwikkelingen in je omgeving;
 • Je bent in staat om een paar avonden in het jaar vrij te maken om te vergaderen en stukken door te lezen;
 • Je wilt desgewenst zitting nemen in ondersteunende commissies.

Wat bieden wij:

 • Een netwerk van betrokken regiogenoten die samen de aanleg en exploitatie van snel internet tot een succes willen maken;
 • Een kleine vergoeding voor elke bijgewoonde vergadering.

Geïnteresseerd? Graag reageren vóór 30 maart 2019 naar simon@boscohen.nl bestuurder van Breedband Hollands Kroon. Voor een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in onze ledenraad zien we graag ook vrouwen reageren.