Aanleg glasvezelnetwerk Hollands Kroon is gestart

16-1-2019 feest-spit moment glasvezelaanleg IMG_0211

Op woensdag 16 januari 2019 is de start van de aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied van Hollands Kroon feestelijk bekroond.

Vrijwilligers, ledenraadsleden en directie van de Coöperatie Breedband Hollands Kroon, begeleiders vanuit de Provincie, betrokken medewerkers Gemeente Hollands Kroon en directie Kabeltex spitten op 16 januari symbolisch mee aan de Balgweg in Breezand. “We belonen onszelf met dit moment. Het steeds van plan zijn te gaan aanleggen is hiermee voorbij. We zijn eindelijk, echt gestart. De eerste honderden meters zijn gemaakt! “ speechte directielid Corry de Lange. In Bloemenlust werd de mijlpaal verder gevierd.

In 2014 zijn Alexander op de Weegh en Corry de Lange gestart omdat zij niet accepteerden dat er in het buitengebied geen snel internet was/is. Met behulp van een provinciale breedband-uitvoeringsregeling hebben zij toen de Coöperatie opgericht, een organisatie met een sterke structuur, veel lokale mensen aan “board” met een diversiteit aan kennis en achtergrond. Ondanks die bundeling van krachten duurde het 4 ½ jaar om tot realisatie te komen. Uit onderzoek en gebiedscalculaties bleek ons buitengebied alleen gebaat bij glasvezel- FttH (Fiber to the homes technologie), dus door de grond. Dit is in Holland Kroon extra duur vanwege de vele watergangen, lange onderlinge afstanden en vaak geen of smalle bermen. Ook willen we het duurzaam, dus diep genoeg leggen. De grote telecom marktpartijen deden ons geloven samen te willen werken, maar feitelijk is ons gebied veel te duur voor hen. Eind 2016 hadden we het bijna opgegeven, we hadden nog één kans namelijk een echte ondernemer vragen die op Texel al vele jaren de netwerkstructuren voor elkaar had; Jaap Drijver. Toen Jaap ‘ja’ zei heeft met name Robert Sabéé en zijn collega’s van de Provincie Noord Holland ons met lastige procedures geholpen, we zijn hen zeer dankbaar, aldus De Lange.

Tijdens het feestelijk moment zijn de vele vrijwilligers extra bedankt voor hun inzet. Twee maal hebben zij een vraagbundeling getrokken onder 3100 adressen in het buitengebied van Hollands Kroon. Velen zijn huis-aan-huis gegaan. Dat gaf prachtige ontmoetingen, mooie momenten, nieuwe vriendschappen en vele anekdotes die ons extra verbinden. Niels Jimmink, commercieel directeur bij Kabeltex stelde tijdens zijn speech: de vrijwilligers verdienen een hele dikke pluim, door hun actieve inzet en lokale betrokkenheid is het gelukt om voldoende abonnees te werven om dit project mogelijk te maken.

De rol van de Coöperatie richt zich nu vooral op belangenbehartiging, zo wordt er een Buitengebiedtoeslag (BGT) fonds ingericht. Dat fonds heeft als doel de buitengebiedtoeslag te voldoen voor adressen waar bewoners niet in staat zijn deze te betalen en daardoor een (extra) maatschappelijke achterstand oplopen in kader van het niet kunnen beschikken over snel internet. Spelregels over donaties en uitkeringen daaromtrent worden binnenkort op de website geplaatst. Ook zullen oproepen worden gedaan over herbestemmingsideeën voor de vele schotels die van het dak af kunnen.

Aannemer Photonic Networks heeft zich inmiddels tijdelijk gehuisvest in Breezand. Alexander op de Weegh doet de projectbegeleiding van de aanleg en coördineert ook de aansluitingsverzoeken uit de buitengebieden van Schagen en Den Helder. Dorpskernen waar we langs komen kunnen bij een deelname van 33% ook aangesloten worden. Dit leidt niet tot vertraging voor Hollands Kroon, e.e.a. versterkt elkaar. Het hele buitengebied van Hollands Kroon moet eind 2020 klaar zijn.