Voortgang aanleg glasvezelnetwerk

bulldozer-4-1516495[1]

Aan het begin van de zomer 2018 heeft ruim 60% van de inwoners van het buitengebied zich ingeschreven voor een aansluiting op het glasvezelnetwerk. Voorbereidingen lopen op volle kracht, engineering is gereed en overeenkomsten met aannemers liggen klaar.

Netwerkontwerp

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het voltooien van het netwerkontwerp. Alle aan te sluiten huizen/bedrijven zijn ingetekend waardoor nu precies duidelijk is waar de glasvezelkabels neergelegd moeten worden. Op basis van deze tekening wordt de detailplanning gemaakt zodat abonnees op de hoogte kunnen worden gebracht wanneer de glasvezels naar verwachting in hun woning/pand aangesloten worden.

Financiering

Het formele besluit voor verstrekking van een garantstelling op de financiering is vlak voor de zomer door Gedeputeerde Staten genomen. Door het grote lokale draagvlak van de coöperatie en de inzet van haar vrijwilligers is de vraagbundeling succesvol afgerond waarmee onze business case rond is en de bank de financiering zal verstrekken.

Planning

Volgens de huidige planning wordt in september gestart met de aanleg van het hoofdnetwerk en zullen de eerste klanten begin 2019 worden aangesloten. Helaas moet deze planning worden bijgesteld. Bij de provincie heeft een partij bezwaar aangetekend tegen het verstrekken van de garantstelling. Omdat de provincie een zorgvuldige besluitvormingsprocedure heeft doorlopen en het businessplan aan alle voorwaarden van de garantstelling voldoet zien de coöperatie en Kabeltex de afloop van de bezwaarprocedure met vertrouwen tegemoet. Door het ingediende bezwaar zal de start van de aanleg 3 of mogelijk 6 maanden worden vertraagd. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat dit beperkt blijft tot 3 maanden. Dit heeft dan geen consequenties voor de einddatum van het project. De eerste gebieden zullen in april/mei 2019 worden aangesloten.

De coöperatie en Kabeltex doen er alles aan om zo snel als mogelijk te starten met de aanleg van het netwerk.