Coöperatie kiest voor Kabeltex

logo_kabeltex

De Coöperatie Breedband Hollands Kroon, die zich inzet om een glasvezelnetwerk in het buitengebied van Hollands Kroon aan te leggen, heeft gekozen voor een verdere samenwerking met Kabeltex. Kabeltex zal het glasvezelnetwerk aanleggen, beheren, onderhouden en de diensten erop aanbieden. De verwachting is dat in de zomer kan worden gestart met de aanleg.

De directie van Coöperatie Breedband Hollands Kroon heeft sinds oktober 2016 intensief met Kabeltex gezocht naar de mogelijkheden voor deze lastige business case en heeft sinds enkele maanden ook met FiberFlevo gesprekken daarover gevoerd. Beide partijen hebben aangegeven het buitengebied van Hollands Kroon te willen en kunnen aansluiten op een glasvezelnetwerk. Tijdens deze gesprekken hebben de directie en Raad van Commissarissen van de coöperatie onderzocht welke van de partijen de beste partner zou zijn om de aanleg, het beheer en onderhoud en de exploitatie van het netwerk voor haar rekening te nemen. De keuze is daarbij gevallen op Kabeltex.

Kabeltex is in 1988 gestart met haar eerste kabelnetwerk op Texel. Dit netwerk is daarna snel uitgebreid, in 2000 zijn alle dorpen op Texel aangesloten. Sinds 1999 biedt Kabeltex breedbanddiensten aan en sinds 2003 digitale televisie. Kabeltex heeft daarmee inmiddels geruime jaren ervaring in de aanleg van een kabelnetwerk en de levering van de diensten daarop. Daarbij heeft Kabeltex alle diensten in huis zoals een eigen helpdesk en technische dienst.

Kabeltex beschikt over een uitgebreid dienstenpakket en heeft onder andere een rechtstreekse verbinding met Hilversum en Amsterdam, waar eigen apparatuur van Kabeltex staat gestald. Sinds 2012 levert Kabeltex haar TV en radio diensten ook aan collega providers in Nederland.

In 2016 heeft de coöperatie haar eerste gesprekken met Kabeltex gevoerd. Al snel bleek dat Kabeltex zeer goed inzicht heeft in het gebied Hollands Kroon. Met die kennis is een solide business case ontwikkeld. Waar in eerste instantie nog uitgegaan werd van een subsidiebijdrage door de gemeente, is de business case inmiddels omgevormd tot één waarbij deze steun niet meer nodig is. Het gebied Hollands Kroon sluit goed aan op het Texelse netwerk, de dienstverlening aan de inwoners/bedrijven in Hollands Kroon kan probleemloos worden geïntegreerd in de bedrijfsvoering van Kabeltex. In aansluiting op de realisatie van een glasvezelnetwerk in de Gemeente Hollands Kroon heeft Kabeltex te kennen gegeven om ook in de overige gemeenten van de Kop van Noord-Holland een netwerk in het buitengebied aan te willen leggen.

De kritieke factor voor de coöperatie die nu moet worden ingevuld is het minimum aantal abonnementen. Dat staat nu op 1320 en moet naar 1860. Medio maart zal daarvoor de tweede vraagbundelingsfase worden gestart. Tijdens deze fase zullen medewerkers en vrijwilligers van de coöperatie en Kabeltex de bewoners in het buitengebied benaderen met de vraag een abonnement af te sluiten. Zodra de minimale drempel is gehaald kan worden gestart met de aanleg van het netwerk.