Vergunning voor aanleg glasvezel aangevraagd

bulldozer-4-1516495[1]

Coöperatie Breedband Hollands Kroon heeft een vergunningaanvraag gedaan voor aanleg van een glasvezelnetwerk. Deze vergunning moet ertoe leiden dat in 2018 gestart kan worden met de aanleg van het glasvezelnetwerk waarvoor de coöperatie zich al enkele jaren hard voor maakt.

De coöperatie werkt sinds 2014 aan de realisatie van een stabiele, duurzame breedband internetverbinding voor de buitengebieden van Hollands Kroon. Een complex project waar een grote investering mee is gemoeid. Deze investering zorgt ervoor dat het lastig is de business case rond te krijgen. Pogingen om met grote commerciële marktpartijen tot een oplossing te komen zijn in 2016 gestrand.

Deze tegenslag heeft de directie van de coöperatie er echter niet van weerhouden om het project voort te zetten. De noodzaak voor een adequate breedbandvoorziening in de buitengebieden blijft immers onverminderd bestaan.

Inmiddels heeft de coöperatie vergevorderde gesprekken met Kabeltex gevoerd en is een sluitende business case een feit. Daarnaast heeft zich nog een tweede partij gemeld die serieuze interesse heeft om in Hollands Kroon een breedbandnetwerk aan te leggen. Ook hiermee is de coöperatie in gesprek. Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat met voldoende zekerheid is te stellen dat in 2018 daadwerkelijk gestart kan worden met de aanleg van het netwerk. Om ervoor te zorgen dat spoedig met de aanleg gestart kan worden heeft de coöperatie een vergunningaanvraag bij de gemeente gedaan. Gezien de omvang en complexiteit van het project is enige tijd nodig voor het doorlopen van deze procedure. Verwacht wordt dat de vergunning in januari verstrekt kan worden.