Directie reageert met gemengde gevoelens op raadsvoorstel

persbericht-hk-juni-2017

De directie van de Coöperatie Breedband Hollands Kroon heeft met gemengde gevoelens het voorstel dat de gemeenteraad op 20 juni zal behandelen gelezen. In het voorstel wordt voorgesteld dat de gemeente een actieve rol gaat spelen bij de realisatie van breedband internet. Hier is de directie erg blij mee. Maar ook wordt er gesteld dat een besluit over de hoogte van de financiering pas wordt genomen bij de behandeling van de begroting 2018. Die begroting wordt pas in oktober/november van dit jaar behandeld. Hierdoor komt het project verder in de vertraging. Dit terwijl juist de provincie garanties ter beschikking wil gaan stellen e.e.a. zou kunnen versnellen.

De directie heeft er bij het college op aangedrongen voor te stellen een principebesluit over de financiën te nemen in juni. Hiermee kunnen de gevolgen voor de business case van de coöperatie namelijk definitief worden berekend. Met het voorliggende raadsvoorstel is er pas in november duidelijkheid over de financiën. Dat betekent dat met een groepje afwachters uit de vraagbundeling de door hen toegezegde contracten zodra bekend zou zijn wie de provider wordt, pas in het najaar kunnen worden afgesloten. Het aanvragen van de vergunningen en het aanleggen van het netwerk zal dan pas medio 2018 kunnen starten. Dat valt samen met de vervaldatum van de contracten die nu reeds zijn afgesloten, waarmee de coöperatie het risico loopt contractanten te verliezen.

Ondanks deze tegenvaller zal de directie zich nog altijd volledig voor inzetten het project te laten slagen. Het wordt immers hoog tijd dat er een gedegen breedband internetverbinding in het buitengebied wordt aangelegd.