Geslaagde beeldvormende vergadering gemeenteraad

IMG_20170126_202809

Met bijna 200 bezoekers was de beeldvormende vergadering van de gemeenteraad op donderdag 26 januari 2017 een drukbezochte avond. De directie van Breedband Hollands Kroon was zeer verheugd met deze onverwacht hoge opkomst. Het geeft aan hoe groot de behoefte is aan een stabiele breedbandverbinding in het buitengebied. Er is veel informatie verstrekt en er was veel ruimte voor het stellen van vragen.

Tijdens de beeldvormende vergadering is de gemeenteraad bijgepraat over de laatste stand van zaken rondom het breedband internet vraagstuk in Hollands Kroon. Drie sprekers hebben, ieder vanuit hun eigen invalshoek, de raad en de aanwezige bezoekers voorzien van een presentatie. Najim Ouelaouch sprak namens het ministerie van Economische Zaken (EZ) over de landelijke ontwikkelingen en de activiteiten van het ministerie. EZ is zich zeer bewust van de noodzaak voor breedband internet voor alle inwoners van Nederland en werkt aan de kaders die ertoe bij moeten dragen om dat mogelijk te maken. Niek Geelhoed van Kabelnoord vertelde over zijn ervaringen in Friesland. Ook daar blijkt het niet eenvoudig om de dunbevolkte buitengebieden aan te sluiten op breedband. Met name het staatssteun vraagstuk en de eventuele aanbestedingsplicht blijken lastig in te vullen. Namens Coöperatie Breedband Hollands Kroon nam Freddy Dijkman het woord. Hij is lid van de Raad van Commissarissen van de coöperatie en voormalig CFO van T-Mobile Nederland. Met zijn achtergrond bij een mobiele operator en zijn betrokkenheid bij de coöperatie kon hij goed uitleggen wat de toegevoegde waarde is van een vaste breedbandverbinding ten opzichte van de mobiele ontwikkelingen. Ook heeft hij aangegeven welke vraag de coöperatie concreet bij het college heeft neergelegd.

Diverse bezoekers en raadsleden hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om verdiepende vragen te stellen. Vragen over techniek, over procedures, over juridische en financiële kwesties. Aan het einde van de vergadering is het college opgeroepen om een raadsvoorstel voor te bereiden. De directie van Breedband Hollands Kroon zal het college hierbij zoveel mogelijk helpen. Het voorbereiden van dit voorstel zal naar verwachting enkele weken duren, waarmee het realistisch lijkt de gemeenteraad een voorstel te doen in de maand maart. Op dat moment zal de politiek zich moeten uitspreken over de financiële consequenties. Kortom, de daadwerkelijke aanleg van het breedbandnetwerk in Hollands Kroon komt steeds meer in zicht, hoewel er nog een aantal spannende stappen te maken zijn.

Wilt u de presentaties nog eens nalezen, u kunt ze hieronder downloaden: