Directie wil netwerk zelf aanleggen

De afgelopen maanden heeft de directie van Coöperatie Breedband Hollands Kroon onderhandelingen gevoerd met KPN en CIF. Doelstelling hierbij was dat één van deze partijen nog in 2016 zou starten met de aanleg van het glasvezelnetwerk in Hollands Kroon. Inmiddels moet de conclusie getrokken worden dat dit, ondanks alle positiieve gebeurtenissen en daarmee samenhangende verwachtingen, niet blijkt te lukken. Gezien de noodzaak van het glasvezelnetwerk heeft de directie, in overleg met de Raad van Commissarissen, besloten het netwerk zelf te gaan aanleggen. Het project wordt dus niet stopgezet!

Deze boodschap heeft de directie via een brief aan alle leden kenbaar gemaakt. Heeft u deze brief niet ontvangen? U kunt de brief hier alsnog lezen.