Start aanleg glasvezel eind 2016 verwacht

bulldozer-4-1516495[1]

Sinds twee jaar is er een coöperatie in Hollands Kroon actief met als doel de buitengebieden en industrieterreinen te voorzien van een gedegen internetverbinding. Hoewel het project een lange adem kent is er significante voortgang te herkennen De verwachting is dan ook dat eind 2016 gestart kan worden met de aanleg van het glasvezelnetwerk in Hollands Kroon.

In en om Hollands Kroon wordt nog steeds hard gewerkt om de buitengebieden en industrieterreinen aan te sluiten op een nieuw glasvezelnetwerk. Het gaat hierbij om woningen en bedrijven die tot op de dag van vandaag een internetverbinding gebruiken via het traditionele KPN telefoonnetwerk. Dit netwerk is inmiddels niet meer geschikt voor hoge snelheden en het is dan ook geen uitzondering dat gebruikers van deze aansluitingen niet of nauwelijks gebruik kunnen maken van internet. In Hollands Kroon gaat het om bijna 3.100 aansluitingen. In Noord Holland Noord zelf om zo’n 20.000 aansluitingen.

Gedeputeerde Staten van Noord Holland onderzoekt op dit moment de mogelijkheid om een marktpartij de opdracht te geven de genoemde 20.000 aansluitingen te voorzien van glasvezel. Om de hoge kosten van de aanleg te kunnen financieren gaat de provincie uit van een cofinanciering. Hierbij zal de provincie een deel investeren, investeert de marktpartij een deel en zullen de betrokken gemeenten in de buidel moeten tasten. Het streven van de provincie is te komen tot een afgeronde aanbesteding eind 2016 / begin 2017. Naar verwachting kan dan op zijn vroegst eind 2017 worden gestart met de aanleg van het netwerk.

In Hollands Kroon voert de directie van coöperatie Breedband Hollands Kroon contractonderhandelingen met een aantal marktpartijen. Aangezien deze onderhandelingen vertrouwelijk zijn kunnen hierover inhoudelijk geen mededelingen worden gedaan. Wel ziet de directie van de coöperatie dat de marktpartijen meer en meer in beweging komen. De marktpartijen zien de maatschappelijke druk en voelen dat ze over moeten gaan tot aanleg van de buitengebieden. Alle signalen wijzen er dan ook op dat eind 2016 gestart zou kunnen worden met de aanleg van het glasvezelnetwerk in Hollands Kroon.