Breedband Hollands Kroon verwacht aanleg glasvezel in 2016 te kunnen starten

bulldozer-4-1516495[1]

Duidelijkheid over de providers en een alternatieve financiering voor de buitengebiedtoeslag. Dat zijn de twee opdrachten waarmee de directie van Coöperatie Breedband Hollands Kroon op pad is gestuurd.

Na een intensieve vraagbundelingsperiode vlak voor de zomervakantie heeft de directie de conclusie getrokken voldoende aanleiding te zien om het project door te zetten. Wel is de conclusie getrokken dat eerst meer duidelijkheid moet komen over de providers en dat er gezocht moet worden naar een alternatieve financiering voor de buitengebiedtoeslag.

De directie van de coöperatie voert reeds enkele maanden gesprekken met diverse A-merk providers. De providers zijn welwillend om hun diensten op het glasvezelnetwerk aan te bieden, maar wilden zich nog niet binden omdat er teveel onzekerheid was over het potentiele aantal abonnees. Op basis van de uitslag van de vraagbundeling hebben de providers voldoende informatie om te beoordelen of zij daadwerkelijk hun diensten gaan aanbieden. Ook willen zij zekerheden over de kwaliteit van de aanleg en voorzieningen. De directie verwacht dat er rond oktober contracten met de providers gesloten kunnen worden.

Om een alternatieve financiering te vinden voor de buitengebiedtoeslag heeft de directie gesprekken met diverse lokale ondernemers. Een glasvezelnetwerk is voor hen van groot belang voor hun bedrijfsvoering. Meerdere ondernemers hebben reeds toegezegd te willen investeren in het netwerk. Er wordt overleg gevoerd met deze ondernemers over de voorwaarden waaronder dat zou kunnen. Verder is de directie nog op zoek naar meer ondernemers die willen investeren. Hoe meer ondernemers meedoen, hoe makkelijker de financiering wordt en dus hoe groter de kans dat het project kan slagen.

De verwachting is dat in het eerste kwartaal van volgende jaar een tweede vraagbundeling kan plaats vinden om het tekort van 450 buitengebied en industrieterrein adressen op te halen. Dan zijn de providers bekend en moet duidelijk zijn in welke mate voor hen de buitengebiedtoeslag verlaagd kan worden. Als dan de totale inschrijving boven het minimale aantal komt, kan in de tweede helft van het jaar gestart worden met de aanleg van het netwerk.

Ondertussen kan een ieder zich uiteraard via de website nog aanmelden, zodra het tekort binnen is kunnen aannemers aan de slag.