Oproep voor voorlopige ledenraad

Ledenraad

Volgens de statuten van Breedband Hollands Kroon zal de ledenraad formeel worden geïnstalleerd wanneer de aanleg van het glasvezelnetwerk daadwerkelijk gerealiseerd is. De directie en de RvC van Coöperatie Breedband Hollands Kroon hechten er echter grote waarde aan om het huidige stadium terugkoppeling te kunnen bieden en in overleg te gaan met vertegenwoordigers van de toekomstige gebruikers van het glasvezelnetwerk, welke vertegenwoordigd zullen zijn in het voorlopige Ledenraad-orgaan. Het Ledenraad-orgaan dient te bestaan uit een gelijkwaardige afvaardiging van leden vanuit de voormalige gemeenten Wieringen, Wieringermeer, Nieuwe Niedorp, en Anna Paulowna.

Profiel voorlopige ledenraad

De samenstelling geschiedt op basis van deskundigheid, ervaring en diversiteit. De leden dienen afkomstig te zijn uit de regio Hollands Kroon en voor hen geldt:

  • passie voor realisatie van het glasvezelnetwerk;
  • zich te hebben aangemeld als medestander van Breedband Hollands Kroon;
  • een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk;
  • het kunnen inleven in, en verwoorden van maatschappelijke belangen;
  • het hanteren van de principes van de Nederlandse corporate governance-code als vanzelfsprekend uitgangspunt, waarbij de onafhankelijkheid van het lid ook in de opstartfase geldt ten opzichte van enig toekomstige leverancier en/of partner;
  • voldoende tijd, minimaal 2 dagdelen per kwartaal.

Het totale profiel van de Voorlopige Ledenraad zal worden ingevuld door 20 personen. De leden zullen worden geselecteerd door de Raad van Commissarissen.

Vergoeding

Er is een onkostenvergoedingsregeling van toepassing.

Informatie en reactie

Uw sollicitatie voor 15 maart aan RvC Breedband Hollands Kroon, info@breedbandhk.nl