Toekomstgericht denken

irma-wil-een-kopje-koffie_2982474

Draagkracht voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente Hollands Kroon vraagt vooral om bewustwording. Antwoorden op vragen waar u wellicht niet altijd bij stil staat, kunnen daar een bijdrage aan leveren. In de rubriek ‘Toekomstgericht’ geven wij u regelmatig een antwoord op een vraag die nu nog niet aan de orde is, maar met rasse schreden naderbij komt.

Zorg voor ouderen is een steeds groter wordend probleem waar we allemaal mee te maken krijgen. Verzorgingshuizen worden gecentraliseerd of verdwijnen en de zorg wordt steeds vaker op afstand geregeld. Een glasvezelnetwerk zorgt voor snel en toekomstbestendig internet en faciliteert diensten als zorg op afstand. Daarmee vermindert de negatieve impact door opgeheven voorzieningen waar vooral het platteland aan onderhevig is.

Met een goed glasvezelnetwerk kunnen ouderen langer thuis blijven wonen door het gebruik van domotica, de integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven. Bij domotica draait het dus niet alleen om integratie van techniek en bediening in de woning, maar ook om de dienstverlening van buitenaf naar de woning. En dat is alleen mogelijk als er een betrouwbaar netwerk aanwezig is.