Misverstand van de Week – Geen netwerk, geen abonnement mogelijk

to-sign-a-contract-2-1221951-m

De aanleg van het glasvezelnetwerk in de gemeente Hollands Kroon heeft vooral draagvlak nodig om tot realisatie ervan over te kunnen gaan. De vraag wordt veelal gesteld dat er voor de aanleg geen mogelijkheid is tot het afsluiten van een abonnement. Dit is niet het geval. Het is mogelijk om voorafgaand aan de aanleg al een abonnement af te sluiten. Dit abonnement heeft echter ontbindende voorwaarden, waardoor er geen risico wordt gelopen mocht de aanleg onverhoopt niet doorgaan. In de ontbindende voorwaarden kan bijvoorbeeld staan binnen welke termijn het netwerk dient te zijn aangelegd.

Daarnaast worden er nog geen abonnementsgelden geïnd voordat het network ‘online’ is. U kunt het abonnement dus beschouwen als een intentieovereenkomst die pas na realisatie van het netwerk wordt omgezet in een feitelijk abonnement.

De intentieovereenkomsten zijn echter nodig om de financiering te kunnen realiseren. Bij voldoende ondertekende intentieovereenkomsten kan de directie bij financiële instellingen aantonen dat er voldoende belangstelling (draagkracht) is voor een succesvolle exploitative van het glasvezelnetwerk.