Vacatures Raad van Commissarissen

De coïperatie Breedband Hollands Kroon is op 15 juli 2014 officieel opgericht. In de oprichtingsakte van de coöperatie is vastgelegd dat een Raad van Commissarissen (RvC) wordt ingesteld. Deze RvC is belast met verschillende taken, waaronder het toezicht houden op de directie. Ook draagt de RvC leden voor de ledenraad voor en zit zij de vergadering van de ledenraad voor. De RvC is een belangrijk orgaan van de coöperatie. De eerste drie leden voor de RvC worden op dit moment gezocht. Bij een succesvolle werving worden de leden in november formeel benoemd. De eerste taak voor de RvC zal dan zijn het werven van leden voor de ledenraad, zodat ook dat orgaan in het eerste kwartaal van 2015 kan worden geïïnstalleerd.

Geïnteresseerd: bekijk de vacature voor meer informatie.