Provincie kent subsidie toe

De provincie Noord-Holland heeft onlangs besloten de coöperatie Breedband Hollands Kroon een subsidie van € 250.000 toe te kennen. Met dit geld kan een deel van de voorbereidende werkzaamheden, die uiteindelijk moeten leiden tot de aanleg van het glasvezelnetwerk in de gemeente, worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden omvatten onder meer het uitvoeren van de informatiecampagne, het verder inrichten van de coöperatie en het benaderen van dienstenaanbieders. Binnenkort volgt meer informatie over de informatiecampagne en de vacatures voor de Raad van Commissarissen.